Verbroedering Oud-strijders Meerhout


Het Bevrijdingsmonument, De Spartan

Het Bevrijdingsmonument, De Spartan
 

        Het is voor nog een 30 in leven zijnde Oud-Strijders maar ook voor de reeds overleden Oud-Strijders van Meerhout, een grote erkentelijkheid, om tijdens de herdenking van 60 jaar bevrijding van onze gemeente in september 2004 een Bevrijdingsmonument te mogen onthullen.

        Door het bestuur van Verbroedering Oud-Strijders Meerhout werd op 27 augustus 2003 om deze reden een aanvraag tot plaatsen van een bevrijdingsmonument gericht aan het Gemeentebestuur van Meerhout. De plaats werd bepaald in de Sportlaan aan het kruispunt met de Bevrijdingslaan.

        Met goedkeuring van het Schepencollege en Gemeentebestuur werd een aanvraag gericht aan het Koninklijk Militair Museum te Brussel tot het bekomen van een militairvoertuig. Spijtig genoeg was er geen Brencarrier meer beschikbaar van tijdens de Tweede Wereldoorlog, en moesten wij ons tevreden stellen met het huidig voertuig dat dient als Bevrijdingsmonument. Dit voertuig is een gemoderniseerde versie van de vroegere Brencarrier.

        In samenwerking met de militaire overheid, namelijk het Distributiecentrum Materieel te Zutendaal, onder het bevel van Luitenant Kolonel Stafbrevethouder Jean-Pierre Willekens en met de samenwerking van Technisch Officier Majoor, Patrick Therssen werd het gepantserde verkenningsvoertuig ‘De Spartan’ door onze Burgemeester, André Van Genechten, en Staf Lievens, Voorzitter van Verbroedering Oud-Strijders Meerhout, uitgekozen te Weelde in het Leger Depot.

        De gemeentearbeiders maakten een mooie sokkel uit kasseistenen en daar werd het monument op 02 augustus 2004 geplaatst door enkele ervaren militairen vanuit Zuteldaal. Op 28 augustus 2004 werd dit monument plechtig ingehuldigd door de Oud-Strijders, Gemeentebestuur en de Militaire Overheden.Michel VAN DE WIELE, webmaster , member of the 29 Log Bn