Verbroedering Oud-strijders Meerhout


Nationale Strijdersbond van België, afdeling Meerhout

Vaandel Nationale Strijdersbond van België, afd. Meerhout
 

Opgericht door Erevoorzitter Ridder Chevalier de Menten de Horne op 06 januari 1932.

Ridder Chevalier de Menten de Horne
  • Stichtings vergadering N.S.B. Meerhout op 13 december 1931

        De heer Eugeen Wilms opent de vergadering waarop hij iedereen welkom heet, vooral de vrienden van Geel en Mol. Hij verleent het woord aan de heer Janssens van Mol die iedereen welkom heet en het woord verleend aan de heer Aerts van Mechelen, Federale Ondervoorzitter van de NSB- Nationaal.

        Na een klare uiteenzetting over het doel en de werking van de NSB, en na deze toespraak lieten de eerste 28 leden zich inschrijven op de eerste algemene vergadering op 21 januari 1932, werd volgend bestuur gekozen:

   • Ere Voorzitter:
   • Voorzitter:
   • Ondervoorzitter:
   • Schrijver:
   • Schatbewaarder:
   • Drapeaudrager:
   • Bestuurleden:
Ridder Chevalier de Menten de Horne.
Mr. Teerlynck Gentil.
Mr. Vorstenbosch Louis.
Mr. Vermeulen Gerard.
Mr. Eeman Gerard.
Mr. Wilms Eugeen.
Mr. Wilms August.
Mr. Massage Oktaaf.
Mr. Cuyvers Frans Jozef
Mr. Claes Joseph.

        De jaarlijkse bijdrage werd vastgesteld op 1frs. 8 nieuwe leden lieten zich inschrijven en brachten het ledental op 36. Op de bestuursvergadering van 25 Feb 1932 werd het reglement van de afdeling opgesteld. Dat reglement hangt nu nog in het lokaal “ Café Roma”.

        Bestuursvergadering van 24 maart 32. Aan het gemeentebestuur zal op het kerkhof een erepark worden gevraagd voor de Oud-strijders.
Op de Alg. vergadering van 29 mei 32. deelt de voorzitter mede dat de vlag van de vereniging besteld is.
De vereniging telt thans 40 leden.

        Bestuursvergadering van 8 Sept 1932 treft laatste schikkingen voor het inwijden en het overhandigen van de nieuwe vlag op 25 Sept 1932.

        Om de onkosten te dekken werden bloempjes verkocht door de juffrouwen Teerlinck Irene, Wilms Anna, Eeman Regene, Van Den Broeck Ursela, Huysmans Constance, Wilms Pelagie, Wilms Sylvia en Wilms Clementine.

        Deze verkoop bracht de som op van 753.05 frs. Door schrijver lokaanhouder werd daar en boven nog een som gestort van 100 frs. De juffrouwen die de bloempjes verkocht hebben mogen gratis deelnemen aan het feest van 11 Nov. volgens kasverslag was er 2220.90 frs. in kas.

        Feest van 11 Nov 32. vis, want 11 Nov valt op een vrijdag. Erevoorzitter geeft 100 Kgr patatten en een som van 500 frs. voor het feest. Bestuurslid Aug. Wilms geeft per deelnemer een appel van beste kwaliteit als dessert.

        Het feest werd echter met vlees en niet met vis zoals voorzien. Alle Oud-strijders kregen de speciale toelating van Monseigneur Van Roey Aartsbisschop van Mechelen.

        Het menu van het vlees was als volgt:
Stoofcarbonaden, met patatten brood en bier een appel en lekkere vlaai om te besluiten. Na afloop van de souper, gezellig samenzijn. Dit feest kostte de vereniging 493.75 frs.
Er bleef toen nog in kas 2505.95 frs.

        Op het 1ste Kerstfeest op 25 Dec 1932 – 56 kinderen aanwezig.
Alg. Vergadering van 20 juni 1937. – Mijnheer Jos Leclercq wordt aangenomen als lid van de NSB. Is pas in Meerhout komen wonen in de Beerstraat. Hij werd tevens gekozen tot 2de Erevoorzitter.


Michel VAN DE WIELE, webmaster , member of the 29 Log Bn